• IMG_20190402_195012_890.jpg
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg

 

Projekt pt. „Przeprowadzenie Audytu wzorniczego i opracowanie Strategii wzorniczej dla producenta maszyn i urządzeń rolniczych - AGRO-LIFT”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap I

 

CEL PROJEKTU: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności gospodarczej skutkujące wdrożeniem na rynek nowych produktów.

 

PLANOWANE EFEKTY: Opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa określającej m.in. poziom wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie, definiującej problemy wzornicze w zakresie produktów i innych procesów biznesowych oraz zawierająca rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 128.658,00 zł

 

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 88.910,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję
II Etap

 

 

Tytuł Projektu: Wprowadzenie innowacji poprzez wdrożenie rekomendacji wynikających ze strategii wzorniczej przedsiębiorstwa AGRO-LIFT”.

 

Okres realizacji Projektu: 2022-02-01 - 2023-07-31

Całkowita wartość Projektu: 5 327 130.00 PLN

Kwota dofinansowania z UE: 3 000 000.00 PLN

 

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem nadrzędnym projektu jest wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Hilary Andrzej Głodek AGRO-LIFT poprzez zastosowanie wzornictwa, jako źródła innowacji.

 

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

RZECZOWE:

- Nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości, związane z wdrożeniem innowacji produktowej,

- Zakup usług doradczych, związanych z realizacją strategii wzorniczej;

- Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów.

 

FINANSOWE:

- Wzrost przychodów.

- Zmniejszenie kosztów produkcji nowych produktów.

- Optymalizacja zysku.

 

INNE:

- Zainicjowanie w firmie działań związanych z profesjonalnym wzornictwem przemysłowym.

- Wzrost konkurencyjności dzięki wykorzystaniu wzornictwa.

- Poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

- Dostosowanie oferty produktowej do potrzeb klientów.

- Trwałe ugruntowanie pozycji rynkowej.

JESTEŚMY DYSTRYBUTOREM SIEWNIKÓW APV

Uruchamiamy Lakiernię Proszkową

NASZ ASORTYMENT ZNAJDZIESZ NA  

Copyright © 2017 agro-lift.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Mosaic Studio