Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Projekt pt. „Przeprowadzenie Audytu wzorniczego i opracowanie Strategii wzorniczej dla producenta maszyn i urządzeń rolniczych – AGRO-LIFT”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap I

Cel główny projektu:

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności gospodarczej skutkujące wdrożeniem na rynek nowych produktów.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

Opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa określającej m.in. poziom wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie, definiującej problemy wzornicze w zakresie produktów i innych procesów biznesowych oraz zawierająca rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy.

Wartość projektu:

128.658,00 zł

Wkład funduszy europejskich:

88.910,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie 1.4 Wzór na konkurencjęII Etap I

Tytuł Projektu:

„Wprowadzenie innowacji poprzez wdrożenie rekomendacji wynikających ze strategii wzorniczej przedsiębiorstwa AGRO-LIFT”.

Okres realizacji:

2022-02-01 – 2023-07-31

Całkowita wartość projektu:

5 327 130.00 PLN

Kwota dofinansowania z UE:

3 000 000.00 PLN

Cel główny projektu:

Celem nadrzędnym projektu jest wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Hilary Andrzej Głodek AGRO-LIFT poprzez zastosowanie wzornictwa, jako źródła innowacji.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

Rzeczowe:

Nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości, związane z wdrożeniem innowacji produktowej,
Zakup usług doradczych, związanych z realizacją strategii wzorniczej;
Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów.

Finansowe:

Wzrost przychodów.
Zmniejszenie kosztów produkcji nowych produktów.
Optymalizacja zysku.

Inne:

Zainicjowanie w firmie działań związanych z profesjonalnym wzornictwem przemysłowym.
Wzrost konkurencyjności dzięki wykorzystaniu wzornictwa.
Poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
Dostosowanie oferty produktowej do potrzeb klientów.
Trwałe ugruntowanie pozycji rynkowej.