Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Projekt pt. „Przeprowadzenie Audytu wzorniczego i opracowanie Strategii wzorniczej dla producenta maszyn i urządzeń rolniczych – AGRO-LIFT”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap I

Cel główny projektu:

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności gospodarczej skutkujące wdrożeniem na rynek nowych produktów.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

Opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa określającej m.in. poziom wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie, definiującej problemy wzornicze w zakresie produktów i innych procesów biznesowych oraz zawierająca rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy.

Wartość projektu:

128.658,00 zł

Wkład funduszy europejskich:

88.910,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie 1.4 Wzór na konkurencjęII Etap I

Tytuł Projektu:

„Wprowadzenie innowacji poprzez wdrożenie rekomendacji wynikających ze strategii wzorniczej przedsiębiorstwa AGRO-LIFT”.

Okres realizacji:

2022-02-01 – 2023-07-31

Całkowita wartość projektu:

5 327 130.00 PLN

Kwota dofinansowania z UE:

3 000 000.00 PLN

Cel główny projektu:

Celem nadrzędnym projektu jest wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Hilary Andrzej Głodek AGRO-LIFT poprzez zastosowanie wzornictwa, jako źródła innowacji.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

Rzeczowe:

Nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości, związane z wdrożeniem innowacji produktowej,
Zakup usług doradczych, związanych z realizacją strategii wzorniczej;
Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów.

Finansowe:

Wzrost przychodów.
Zmniejszenie kosztów produkcji nowych produktów.
Optymalizacja zysku.

Inne:

Zainicjowanie w firmie działań związanych z profesjonalnym wzornictwem przemysłowym.
Wzrost konkurencyjności dzięki wykorzystaniu wzornictwa.
Poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
Dostosowanie oferty produktowej do potrzeb klientów.
Trwałe ugruntowanie pozycji rynkowej.

Tytuł projektu:

Udział w targach Agro-Lift

Opis działań:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa

Hilary Andrzej Głodek AGRO-LIFT poprzez udział w targach międzynarodowych:

1. Udział w targach EIMA International 2024 – Bolonia (Włochy) – Międzynarodowa Wystawa Maszyn Rolniczych i Ogrodniczych

2. Udział w Targach Agritechnica Hanower (Niemcy) 11.2025

Udział Firmy AGRO-LIFT w targach w charakterze wystawcy. Na targach zostaną zaprezentowane urządzenia:1) MODUŁOWE KULTYWATORY SIEWNE.

Grupy docelowe:

Grupą docelową projektu będą MŚP z województwa lubelskiego i ich pracownicy, w tym przedsiębiorstwo Wnioskodawcy i jego pracownicy, którzy wezmą udział w targach międzynarodowych promując produkty AGRO-LIFT. Przyczyni się to do promocji polskich i lubelskich produktów oraz do rozpoznawalności i wzrostu znaczenia lubelskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. Firma AGRO-LIFT kieruje swoją ofertę zarówno do klientów biznesowych jak i indywidualnych. Do grona klientów biznesowych (B2B), stanowiących znaczną część wszystkich klientów zaliczyć należy dystrybutorów sprzętu rolniczego. Firma dystrybuuje swój sprzęt w województwach: lubelskim, mazowieckim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim. Drugim segmentem klientów obsługiwanych przez firmę są klienci indywidualni (B2C), są to właściciele gospodarstw rolnych.

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Hilary Andrzej Głodek AGRO-LIFT poprzez udział w targach międzynarodowych.

Planowane efekty:

Spodziewane rezultaty realizacji projektu to:

– Zwiększenie rozpoznawalności produktów Hilary Andrzej Głodek AGRO-LIFT na rynkach zagranicznych dzięki promocji na najbardziej znaczących targach w branży

– Uzyskanie dostępu do nowych nabywców, rozbudowa międzynarodowej sieci dystrybucyjnej przez pozyskanie nowych zagranicznych kontraktów handlowych

– Wzrost sprzedaży produktów na eksport, mających duży potencjał konkurowania na rynkach międzynarodowych

– Zwiększona widoczność – targi umożliwią Wnioskodawcy zaprezentowanie swoich produktów dużej oraz zróżnicowanej publiczności

– Budowa zaufania, renomy i rozpoznawalności marki

– Możliwości tworzenia sieci kontaktów – targi stanowią dla Wnioskodawcy platformę do nawiązywania kontaktów i łączenia się z innymi firmami, potencjalnymi klientami i ekspertami branżowymi oraz budowania siatki dystrybucji.

– Badania rynku – Wnioskodawca będzie mógł zebrać cenne badania rynku i informacje zwrotne od klientów poprzez bezpośrednie interakcje z uczestnikami targów

– Kształtowanie rynku – Wnioskodawca będzie mógł pokazywać nowości, kreować trendy, poruszać ważne tematy branżowe.

– Generowanie kontaktów – zbieranie kontaktów do firm i osób zainteresowanych produktem Wnioskodawcy, to jedna z kluczowych zalet targów. Targi oferują firmom nowe szanse sprzedaży oferty poprzez angażowanie się w bezpośrednie kontakty z potencjalnymi klientami.

– Wywiad konkurencyjny – Wnioskodawca będzie mógł zbierać cenne informacje o swoich konkurentach i być na bieżąco z trendami w branży, obserwując, co inni prezentują na targach.

Finalnym rezultatem projektu będzie zwiększenie konkurencyjności Hilary Andrzej Głodek AGRO-LIFT i poprawa wyniku finansowego, co będzie podwaliną do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

Projekt ponadto przyczyni się do promowania polskich produktów poprzez zaprezentowanie produktów atrakcyjnych rynkowo i o wysokiej jakości szerokiej rzeszy odbiorców w różnych regionach świata.

Wartość projektu:

606 966,36 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich:

246 734,30 PLN

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie